Informacja dotycząca plików cookies. Nasz serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu: utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.


 
                                                       Aktualności
Aktualności
 Informacje o gminie
Położenie
Historia
Gospodarka
Warto zobaczyć
 Urząd gminy
Kontakt
Władze gminy
Rada gminy
Sołectwa
Przetargi
 Informator
Parafie

OSP
Ważne adresy
 Edukacja
Zesp. Szk.-Przedszk.

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
 Pomoc społeczna
GOPS

DPS Radziechowice
 Zdrowie
Gminny Ośrodek Zdrowia

GKRPA
 KulturaGminna Biblioteka Publ.

 Sport
Obiekty sportowe

Imprezy
 Turystyka
Rowerowa

Piesza
Wodna
Konna
Agroturystyka
Kąpieliska
Zabytki
Do pobrania
Galerie
Mapa serwisu
Archiwum 

 

 • Zapraszamy na obrady Sesji Rady Gminy Ładzice (więcej)

 • Formularz sprawy kierowanej do Wójta Gminy Ładzice.

  Do pobrania w formatach:
  pdf
  docx
  odt • OSTRZEŻENIE O UPAŁACH


  Instytut Meteorologiczny i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne II stopnia Nr 46 prognozujące wystąpienie silnego upału na terenie powiatu radomszczańskiego od godz. 14.00 dnia 25.06.2019 do godz. 18.00 dnia 26.06.2019.
  Apeluje się do wszystkich mieszkańców Gminy, aby:
  - śledzić prognozy pogody i komunikaty mediów,
  - unikać bezpośredniego przebywania na słońcu,
  - spożywać duże ilości wody,
  - unikać alkoholu,
  - nosić nakrycia głowy,
  - planować podróże w godzinach popołudniowych i  wieczornych,
  - rozsądnie gospodarować wodą,
  - ograniczyć podlewanie trawników i ogrodów przydomowych.

   

    • W ostatnią niedzielę 23 czerwca, na drogach gminy Ładzice można było spotkać kolorowo ubranych rowerzystów. To uczestnicy III rajdu rowerowego po gminie Ładzice. Najpiękniejsze jej zakątki zwiedzało ponad 30 rowerzystów.  Tradycją stał się już postój  w świetlicy wiejskiej w Jankowicach, gdzie przy kiełbasie z ogniska i herbacie uczestnicy rajdu mogli odpocząć prze dalszą podróżą.


   

   


 • W sali OSP w Ładzicach, w dniu 21 czerwca 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia Medali za długoletnie pożycie małżeńskie parom małżeńskim, które w 2018 roku świętowały Złote Gody. Medale przyznane Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy otrzymało 6 par małżeńskich. Państwo:
  Jadwiga i Antoni Kaszuwarowie – Ładzice
  Jadwiga i Tadeusz Kipigrochowie - Brodowe
  Marianna i Marian Kulisiowie – Radziechowice Pierwsze
  Jadwiga i Leszek Pawłowscy – Radziechowice Drugie
  Urszula i Gabriel Powroźnikowie – Radziechowice Pierwsze
  Anna i Tadeusz Woźniakowie – Ładzice


  Aktu wręczenia medali dokonał Wójt Gminy Krzysztof Ciupiński przy współudziale Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Florentyny Koćwin, Sekretarza Gminy Agnieszki Popiołek oraz Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Kuty.
  Uroczystość uświetnił koncert zespołu „Ładziczanki”, który zaprezentował znane i lubiane piosenki ludowe.
  Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

   


   

   ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE
 • Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach Oddział w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na konferencję poświęconą rolnictwu.


   

   ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE
 • W dniu 11 lipca w budynku OSP Ładzice odbędzie się spotkanie z mieszkańcami gminy w sprawie dofinansowania instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej i solarnych do podgrzewania wody użytkowej.
  Zapraszamy.


   

    • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA OPRACOWANIE PROJEKTU LOGO GMINY ŁADZICE

  Gmina Ładzice zaprasza do udziału w otwartym Konkursie na opracowanie projektu logo Gminy Ładzice.
  Przedmiotem konkursu jest stworzenie oryginalnego PROJEKTU LOGO GMINY ŁADZICE, które stanie się częścią oficjalnego systemu identyfikacji wizualnej gminy i będzie przeznaczone do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych oraz identyfikacyjnych.
  Konkurs skierowany jest do osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu Radomszczańskiego oraz osób prawnych i podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie Powiatu Radomszczańskiego.
  Prace konkursowe należy złożyć lub przesłać na adres: Urząd Gminy Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice, do dnia 19 czerwca 2019 r. do godziny 12.00.
  Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę w postaci wielofunkcyjnego, multimedialnego tabletu.

  - zarządzenie Wójta Gminy Ładzice w sprawie ogłoszenia konkursu na logo Gminy wraz z regulaminem konkursu

  - ogłoszenie

   

   
 • Zarządzenie nr 40/2019 Wójta gminy Ładzice z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Ładzice.

  -pełna treść zarządzenia

  -wzór oferty

   

   

 • Gmina Ładzice pozyskała środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w wysokości 1.995.219,00 zł na realizację zadania:

  „Budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych z drogą dojazdową oraz wodociągiem i przyłączem energetycznym w miejscowości Wierzbica, Gmina Ładzice”

  Operacja ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz wsparcie rozwoju gospodarczego gminy poprzez budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbica.
  Wartość ogólna zadania wyniosła: 7.991.654,79 zł

  Etap I zadania obejmował wykonanie pompowni ścieków surowych, reaktora biologicznego, komory pomiarowej ilości ścieków oczyszczonych, pompowni osadu z komorą zasuw oraz zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. Ponadto wykonano zagospodarowanie terenu oczyszczalni (nasadzenia i obsianie trawników).

  Etap II zadania polegał natomiast na wykonaniu części technologicznej, przyłącza wodociągowego, instalacji wewnętrznych wodno – kanalizacyjnych, sanitarnych oraz wentylacji, budynku technologiczno – gospodarczego, wylotu ścieków oczyszczonych do zbiornika, stanowiska zlewczego, wiaty (stanowiska czasowego gromadzenia osadu), biofiltru, fundamentu pod agregat prądotwórczy, altany śmietnikowej, ogrodzenia, zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, instalacji elektrycznych oraz dróg i ukształtowania terenu.

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

   
   
ZAPRASZAMY NA RAJD ROWEROWY
 • Świetlica środowiskowa w Ładzicach i Oddział PTTK w Radomsku zapraszają na III rajd rowerowy po najpiękniejszych zakątkach gminy Ładzice.
  Odbędzie się on 23 czerwca, zaczynamy pod urzędem gminy Ładzice o godz. 10.00.

   

   OBJAZD W JANKOWICACH
 • UWAGA!

  Informujemy, iż w związku z awarią mostu w miejscowości Jankowice w dniu dzisiejszym został tam wprowadzony objazd.
  Utrudnienia potrwają przynajmniej do poniedziałku, o czym poinformujemy na stronie. Prosimy o zastosowanie się do znaków i uważną jazdę.

   

    • I N F O R M A C J A

  Wójt Gminy Ładzice informuje, iż w dniu 22 maja 2019 r. weszła w życie uchwała Nr XII/60/19 Rady Gminy Ładzice z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych środkami lokalnego transportu zbiorowego realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o w Radomsku na terenie Gminy Ładzice.

  Zgodnie z w/w uchwałą uprawnione do bezpłatnych przejazdów są:
  - Osoby, które ukończyły 70 lat życia. Podstawą uprawnienia jest: karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp. z o.o. w Radomsku na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek i tożsamość pasażera.

  - Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem określającym znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji ( dawna I grupa inwalidzka) lub niezdolność do samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe. Podstawą uprawnienia jest: karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp. z o.o.
  w Radomsku na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej z określeniem znacznego stopnia niepełnosprawności - lub legitymacji rencisty z wpisem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub I grupy inwalidzkiej wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera, - lub orzeczenia wydanego przez ZUS z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera (karta opiekuna uprawnia do przejazdu tylko z osobą niepełnosprawną).

  - Osoby niepełnosprawne o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – (dawna II grupa inwalidzka), wraz z opiekunem (jeżeli w orzeczeniu jest zaznaczone, że dana osoba wymaga opieki). Podstawą uprawnienia jest: karta elektroniczna imienna wydana przez MPK Sp. z o.o. w Radomsku na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera (karta opiekuna uprawnia do przejazdu tylko z osobą niepełnosprawną).
   

   
"SOLPARK KLESZCZÓW" ZAPRASZA
 • 27 maja br., w Urzędzie Gminy w Ładzicach odbyła się poraz pierwszy Dziecięca Sesja Rady Gminy. W sali konferencyjnej, zasiedli reprezentanci szkół podstawowych z Jedlna, Radziechowic, Stobiecka Szlacheckiego. Po otrwarciu wspólnych obrad przez przewodniczącego Rady Gminy Ładzice Waldemara Kutę nastąpiła nominacja uczniów na radnych oraz przekazanie prowadzenia sesji młodszemu pokoleniu. Wybrany został nowy przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Dziecięcej Rady Gminy. Na sesji nie zabrakło również najważniejszych osób w Urzędzie, czyli Wójta Gminy, sekretarza i skarbnika gminy. Obecni byli również radni, którzy udzielali wskazówek "młodszym kolegom" oraz młodzież szkolna wraz z nauczycielami, którzy z uwagą przysłuchiwali się wyjątkowym obradom.
  Trzeba przyznać, że młodzież spisała się na medal i była na prawdę dobrze przygotowana. Wykazywała się dużą wiedzą o gminie i jej potrzebach. Gorąca dyskusja, ukazała zaangażowanie i profesjonalizm z jakim uczniowie podeszli do tej inicjatywy. Nastoletni radni dużo uwagi poświęcili zagadnieniom związanym z poprawą bezpieczeństwa na drogach, czy zwiększeniem inicjatyw gminnych na rzecz dzieci. Na sesji przytoczono wiele pomysłów. Niektóre z nich są już w trakcie realizacji, co cieszy naszą młodzież.
  Dziecięca Sesja Rady Gminy to dla uczniów bezpośrednia lekcja samorządności. Młodzież poznała pracę radnych i samorządu. Zobaczyła, jak samorząd wygląda od środka, jak podejmuje się w nim decyzje, które nieraz bywają bardzo trudne.
  To niecodzienne wydarzenie było nietypowym prezentem z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego i zbliżającego się Dnia Dziecka od Wójta Gminy dla uczniów. Po uśmiechach i pełnej Sali sesyjnej widać, że prezent bardzo się spodobał.
  Na koniec wszyscy ustawili się do wspólnego zdjęcia i otrzymali drobne upominki.


  Fotorelacja z obrad.

   

   "SOLPARK KLESZCZÓW" ZAPRASZA
 • "SOLPARK KLESZCZÓW" w ramach "promocji sąsiedzkiej" zaprasza.
  Od 20 maja do 30 czerwca 2019, mieszkańcy powiatów:
  bełchatowskiego,
  radomszczańskiego,
  piotrkowskiego,
  mogą skorzystać z rabatu na basen przez 7 dni w tygodniu! Przy zakupie biletu, okaż się dokumentem potwierdzającym zameldowanie i otrzymaj 15% rabatu na bilety basenowe (bilety indywidualne i rodzinne).

   

   Pinik 2019
 • W Radziechowicach 18 maja rozbrzmiewała muzyka. Odbył się tu piknik rodzinny w ramach projektu "Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości".
  Popisy swych zdolności wokalnych i tanecznych pokazali na scenie uczniowie szkół z naszej gminy.
  Zespół wokalny "Ładziczanki" zaprezentował piosenki ludowe. Obecni mogli również podziwiać pokazy iluzjonistyczne.
  Zwieńczeniem pikniku był występ zespołu disco polo "Freaky Boys", który swymi utworami porwał obecnych do tańca.
  Prócz doznań muzycznych na wszystkich czekały atrakcje kulinarne, miejscowe specjały i coś na słodko.
  Organizatorem imprezy była OSP Wola Jedlińska i gmina Ładzice.

  Fotorelacja z imprezy

   

   

   szkolenie dla przedsiębiorców
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wraz z Google Internetowe Rewolucje zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu adresowanym do przedsiębiorców, które odbędzie się w siedzibie RIPH w Radomsku ul. Kościuszki 6 sala konferencyjna 218, w dniu 24 maja 2019 r. w godzinach 10:00 – 13:30 
   
  Szkolenie jest częścią Projektu realizowanego w formule cyklu spotkań Doradcy Google Internetowe Rewolucje z przedsiębiorcami z województwa łódzkiego.
  Szkolenie nakierowane jest na wsparcie przedsiębiorców w zakresie optymalizacji procesu internacjonalizacji oraz wiedzy o narzędziach eksportowych stworzonych przez Google, takich jak Market Finder, Consumer Barometer czy Google Trends. Narzędzia te mają ułatwić firmom określanie potencjalnych zagranicznych rynków, poznanie zwyczajów użytkowników internetu danego kraju i dzięki temu podjąć świadomą decyzję o rozwoju zagranicznym. Przedsiębiorca będzie miał  również możliwość skorzystania z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji z doradcą Google Internetowych Rewolucji. Podczas konsultacji każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość przejścia przez listę kroków, które pomogą w podjęciu decyzji eksportowych. Doradca pomoże także w przygotowaniu planu wejścia firmy na nowe rynki zagraniczne. Panel prowadzony będzie przez Panią Bogusię Jarzębowską Doradcę w programie Google Internetowe Rewolucje.
   
  W spotkaniu weźmie udział także Pan Andrzej Misiak Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, który opowie o ułatwieniach dla przedsiębiorców w zakresie rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym czyli o mediacjach.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie https://cib.lodzkie.pl/rewolucje-2019/

   

   

   

   Konkrusr piosenki "Wygraj Szansę"
 • W Publicznej Szkole Podstawowej w Radziechowicach odbył się konkurs "Wygraj szansę" organizowany przez Gminę Ładzice juz po raz trzeci. Konkurs został zorganizowany w celu odkrywania i rozwijania talentów wokalnych oraz upowszechniania kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży. Wykonawcy śpiewali po dwie dowolnie wybrane piosenki – jedną w języku polskim, drugą w języku angielskim. Zwycięzców konkursu wyłaniało jury, które oceniało walory głosowe solistów, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny prezentowanych utworów. Wszystkie wykonania były na bardzo wysokim poziomie i zachwyciły publiczność. Po burzliwych obradach jury wyłoniło następujących zwycięzców:
  I miejsce – Wiktoria Śliskowska vel Śliska z PSP w Stobiecku Szlacheckim
  II miejsce - Julia Pop z PSP w Stobiecku Szlacheckim
  III miejsce – Marta Łysik z PSP w Radziechowicach.
  Wyróżnienie otrzymały Natalia Cywińska z gimnazjum w Radziechowicach oraz Klaudia Grzesiczak z PSP w Jedlnie.
  Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział, a laureaci nagrody rzeczowe.
  Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za przybycie, a laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konkursu.

   

   

   Konkrusr piosenki "Wygraj Szansę"
 • W dniu 14 maja o godz. 10 .00 w PSP w Radziechowicach odbędzie się gminny konkurs piosenki "Wygraj Szansę".
  Zapraszamy!

   

   


Piknik przedsiębiorczości
 • Wójt gminy i Ładzice i OSP Wola Jedlińska zapraszają na piknik w ramach projektu "Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości". Odbędzie się on przy PSP w Radziechowicach 18 maja, początek godz. 16.00. Na gości czeka wiele atrakcji.
  Zapraszamy!

   

   Dzień Dziecka w Jankowicach
 • Jankowice zapraszają na Dzień Dziecka.
   

   

   Zyczenia wielkanocne
 

  • Harmonogram spotkań informacyjno-konsultacyjnych w poszczególnych Gminach
  LGD „Region Włoszczowski” w sprawie:
  - ogłoszonego Konkursu grantowego: 1/2019/G „Poznajmy obszar naszego LGD”
  - konsultacji społecznych dotyczących potrzeb lokalnych przedsiębiorców.

  Harmonogram spotkań
   

   
 • Marszałek Województwa Łódzkiego przy współudziale Wójta Gminy Wielgomłyny, zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dot. możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 roku, w godzinach 9.00 - 11.30, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wielgomłynach.
  Do skorzystania ze spotkania zapraszamy w szczególności mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji i jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Radomszczańskiego.

  Program spotkania.
   

   
Kwiecień światowym miesiącem wiedzy na temat autyzmu

Kwiecień światowym miesiącem wiedzy na temat autyzmu

Kino za Rogiem zaprasza
 • Kino za Rogiem w Radomsku zaprasza mieszkańców gminy Ładzice na seans filmowy w dniu 1 kwietnia o godz. 17.00.
  Wstęp wolny. Informacje szczegółowe w GBP w Ładzicach, tel. 446830122.
  Zapraszamy!

   

    • Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza  konkursu na udzielenie dotacji na wykonanie w 2019 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
  Więcej informacji i szczegóły na stronie
   

   
 • UWAGA! OD 19.03.2019 r. UTRUDNIENIA W RUCHU


  Firma INTERCOR, wykonawca zadania pn. "Projekt i budowa autostrady A-1" informuje, iż z dniem 26 marca 2019 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu etap II na zamknięcie wschodniej jezdni drogi krajowek DK1.

  W związku z tym od dnia 19.03.2019 będą pojawiać się utrudnienia w ruchu.
  Zamknięte zostanie skrzyżowanie z drogą gminną nr 112353E (droga łącząca miejscowości Brodowe i Radziechowice Drugie), a także przejazd pod DK 1 w ciągu drogi gminnej nr 112505E łączącej miejscowości Szczepocice i Łęg (Pustkowie).


  Dla mieszkańców miejscowości Radziechowice i Brodowe zostanie wyznaczony objazd poprzez drogi gminne w Radomsku (ul. Wymysłowska, ul. Staffa i ul. Ciepła) oraz przez drogę krajową nr 42 (ul. Brzeźnicka w Radomsku i ul. Wyzwolenia w m. Ładzice).
   

   

   
spotkanie w sprawie gazyfikacji gminy
 • Strażnica OSP Ładzice w dniu 14 marca była miejscem spotkania przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa, władz gminy Ładzice i mieszkańców zainteresowanych tematyką gazyfikacji Gminy.

   

   

Konkurs KRUS
 • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku zaprasza.

   

   

 • HARMONOGRAM SPOTKAŃ WÓJTA GMINY ŁADZICE Z MIESZKAŃCAMI 

  18.03.2019 – godz. 17:00 - JEDLNO PIERWSZE I JEDLNO DRUGIE
  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JEDLNIE

  19.03.2019 – godz. 17:00 - ZAKRZÓWEK SZLACHECKI I JANKOWICE
  ŚWIETLICA WIEJSKA W ZAKRZÓWKU SZLACHECKIM

  20.03.2019- godz. 17:00 – ADAMÓW I WOLA JEDLIŃSKA
  REMIZA OSP W WOLI JEDLIŃSKIEJ

  21.03.2019 – godz. 17:00 – ŁADZICE
  REMIZA OSP W ŁADZICACH

  21.03.2019 – godz. 18:30 – RADZIECHOWICE PIERWSZE
  ŚWIETLICA WIEJSKA W RADZIECHOWICACH PIERWSZYCH

  22.03.2019 – godz. 17:00 – RADZIECHOWICE DRUGIE
  REMIZA OSP W RADZIECHOWICACH DRUGICH

  22.03.2019 – godz. 18:30 – WIERZBICA
  REMIZA OSP W WIERZBICY

  25.03.2019 – godz. 17:00 – STOBIECKO SZLACHECKIE, JÓZEFÓW I TOMASZÓW
  SALA GIMNASTYCZNA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W STOBIECKU SZLACHECKIM

  25.03.2019 – godz. 18:30 – JÓZEFÓW
  BUDYNEK NA PLACU ZABAW W JÓZEFOWIE   

   

   
 • APEL DO MIESZKAŃCÓW O NIEWYPALANIE TRAW

  Wójt Gminy Ładzice zwraca się z apelem do mieszkańców gminy o niewypalanie traw!


  Wypalanie traw niszczy środowisko, powoduje emisje związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt, przynosząc szkody dla przyrody jak i samego człowieka.
  Dym z palących się traw zwłaszcza przy drogach ogranicza widoczność, stwarzając w ten sposób niebezpieczeństwo dla ruchu pojazdów i ludzi.

  Wypalanie traw jest bardzo częstym powodem powstawania pożarów oraz stanowi podstawę do cofnięcia dopłat dla rolników.
  Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
  Zgodnie z art. 82 § 1 Kodeksu Wykroczeń, kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.


   

   

   
Konkurs KRUS
 • Dzień Kobiet w tym roku świętowaliśmy 5 marca, w ostatnim dniu karnawału.
  Ponad 100 pań wysłuchało koncertu zespołu "Ładziczanki", który zaprezentował znane i lubiane piosenki ludowe i biesiadne.
  Dużym zainteresowaniem cieszył się również pokaz prestidigitatorski w wykonaniu iluzjonisty Macieja Dudy DAMATUSA.
  Mamy nadzieję, że przygotowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ładzicach artystyczny wieczór dostarczył wiele miłych chwil i był okazją do spotkania w sympatycznym gronie.

  Fotorelacja  z imprezy

   

Finaliści gminnego etapu konkursu wiedzy pożarniczej.
 • W PSP w Radziechowicach 6 marca odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".
  W tym roku wzięło w nim udział 20 uczniów z terenu naszej gminy.
  Po teście pisemnym do drugiego etapu przeszło 12 uczestników. Etap ustny wyłonił zwycięzców konkursu. Zostali nimi:
  - grupa młodsza-Bartosz Stolarczyk (kl. IV z ZSP w Stobiecku Szlacheckim),
  - grupa starsza-Martyna Chrzanowska (kl. III gimnazjalna z PSP w Radziechowicach).
  Wicemistrzami zostali:
  - grupa młodsza-Wiktoria Kempa (kl. V z PSP w Radziechowicach)
  - grupa starsza-Katarzyna Smolarek (kl. VIII z ZSP w Stobiecku Szlacheckim).
  Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów na dalszych etapach turnieju, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

   

Konkurs KRUS
 • KRUS informuje o rozpoczęciu XVII Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019” pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
  Głównym celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Konkurs przebiega w trzech etapach: regionalnym (trwa do 20.05.2019 r.),
  wojewódzkim (do 21.06.2019 r.) i ogólnokrajowym. W etapie regionalnym komisje konkursowe wyłonią po trzech laureatów – właścicieli najbezpieczniejszych gospodarstw z trzech regionów województwa łódzkiego, tj. regionu łódzkiego, regionu piotrkowsko-skierniewickiego i regionu sieradzkiego. Następnie dziewięć najlepszych gospodarstw zakwalifikowanych zostanie do udziału w etapie wojewódzkim.
  Regulamin konkursu na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.
  Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Anna Gawarzyńska, kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Tomaszowie Mazowieckim, tel. (44) 725 64 16, e-mail: anna.gawarzynska@krus.gov.pl.

   

Konkurs KRUS
 • Zaproszenie na spotkanie z panią minister Andżeliką Możdżanowską dotyczące tematyki kół gospodyń wiejskich.

   

Spotkanie w sprawie gazyfikacji gminy Ładzice
 • Wójt gminy Ładzice zaprasza na spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa.
  Spotkanie odbędzie się w sali OSP Ładzice d niu 14 marca 2019 r. o godz. 10.00
 

Urząd Gminy Ładzice
ul. Wyzwolenia 36
97-561 Ładzice
tel. +48 044 68-408-20,
68-408-95
fax. +48 044 68-408-22
e-mail:
ladzice@ladzice.gminyrp.pl

Godziny otwarcia urzędu:
pon., śr., czw., pt.:
7.00-15.00
wt.: 7.00-17.00Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w gminie Ładzice
2009 © Gmina Ładzicea webmaster