Warto zobaczyć
Aktualności
 Informacje o gminie
Położenie
Historia
Gospodarka
Warto zobaczyć
 Urząd gminy
Kontakt
Władze gminy
Rada gminy
Sołectwa
Przetargi
 Informator
Parafie

OSP
Ważne adresy
 Edukacja
Zesp. Szk.-Przedszk.

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
 Pomoc społeczna
GOPS

DPS Radziechowice
 Zdrowie
Gminny Ośrodek Zdrowia

GKRPA
 KulturaGminna Biblioteka Publ.

 Sport
Obiekty sportowe

Imprezy
 Turystyka
Rowerowa

Piesza
Wodna
Konna
Agroturystyka
Kąpieliska
Zabytki
Do pobrania
Galerie
Mapa serwisu 

 

Przyroda

Rzeka Warta

Zbiornik w Zakrzówku Szlacheckim

Starorzecza Warty w Jankowicach i Zakrzówku Szlacheckim

 

Torfowisko w Radziechowicach Drugich

Torfowiska w Jedlnie

Okolice Ładzic, Wierzbicy, Koziej Wody

Zabytki
Jankowice

Budynek dawnej szkoły podstawowej w Jankowicach.
Budynek dawnej szkoły podstawowej w Jankowicach. Po remoncie w 2012r. użytkowany jako świetlica wiejska.

   Świetlica w Jankowicach po remoncie

Jedlno Pierwsze

Dzwonnica z płaskorzeźbionym dzwonem z 1576 r. przy kościele parafialnym w Jedlnie Pierwszym.
Dzwonnica drewniana konstrukcji słupowej z 1709 r., dołem szalowana.
Dach namiotowy z 1789 r., dzwon z płaskorzeźbami alegorycznych figur i aniołów z 1567 r.

Park podworski w Jedlnie Pierwszym.
Park leży przy drodze prowadzącej z Jedlna do Radomska odległego o około 15 km, zajmuje powierzchnię 7 ha i zbudowany jest na planie kwadraru. Jest to park krajobrazowy, wkomponowany pierwotnie w naturalne zbiorniki wodne, obecnie nie istniejące.
Założony został w XIX wieku przez rodzinę Walewskich, dawnych właścicieli Jedlna.
Wjazd do parku znajduje się po stronie północnej, na wprost kościoła. Od strony wschodniej, południowej i zachodniej park graniczy z polami uprawnymi.
Do najstarszego zadrzewienia parku należą dwa około 600 (700?) letnie cisy pospolite, zapewne pozostałość dawnej puszczy.
Nad brzegami dawnego stawu rosną od strony pólnocnej stare graby pospolite i robinie akacjowe. Od strony wschodniej biegnie aleja składająca się głównie z grabów pospolitych, lip drobnolistnych i wiązów polnych.
W parku znajdują się pozostałości jeszcze dwóch alei, pierwszej lipowej, drugiej w postaci szczątkowej, składającej się z dwóch starych lip drobnolistnych, dwóch białodrzewów (topoli białych) i grabów pospolitych.
Południową granicę parku wyznacza rów obsadzony leszczyną pospolitą, której towarzyszą olchy czarne i wierzby białe.
Przy zachodniej garnicy parku znajduje się górka, pierwotnie z altaną i prowadzącymi do niej kamiennymi schodami. U jej podnóża rosną olchy czarne, lipy drobnolistne, stare dęby szypułkowe o obwodzie ok. 4 m i jesion wyniosły o obwodzie ok. 3 m.
Stoki górki porastają krzewy lesczyny, jarzębina, bez czarny, jeżyny i maliny.
Pólnocną część pokrywa masyw starego drzewostanu składający się z jesionów wyniosłych, klonów pospolitych, dębów szypułkowych, lip drobnolistnych, olch czarnych i robinii akacjowych.
Znajdujące sie na terenie parku resztki dworu z XIX w.i murowana oficyna nie istnieją.

Kościół parafialny w Jedlnie Pierwszym p.w. Wszystkich Świętych.
Parafia istniała z pewnością już w 1403 r. Akta konsystorskie w Gnieźnie piszą o niej i o kościele jako o dawno istniejących, a akta wizytacyjne arcybiskupa Jana Łaskiego z 1521 r. zawierają określenie, że parafia ta istnieje "ex antiquo". Do parafii należały tylko dwie wsie: Jedlno i Wola Jedlińska. W 1810 r. dołączono wieś Jankowice wydzieloną z parafii w Brzeźnicy. Pozostałe wsie powstały z parcelacji gruntów podworskich w II połowie XIX w. W czasie okupacji hitlerowskiej parafia należała do Generalnej Guberni, w której można było prowadzić duszpasterstwo, stąd też wiele osób z Kraju Warty korzystało tu z posługi liturgicznej miejscowego duszpasterza.
Pierwotny kościół modrzewiowy został wybudowany przez dziedzica wsi Jana Jedlińskiego przed 1665 r. Spalił się 19 kwietnia 1948 r. Obecny murowany został wybudowany w latach 1949-50 staraniem ks. Jana Wacławiaka i poświęcony przez biskupa Teodora Kubinę 12 listopada 1950 r. Do konsekracji przygotował go i odpowiednio wyposażył ks. Stanisław Flak a uroczystego obrzędu poświęcenia dokonał biskup Stefan Bareła 2 września 1962 r. Nowe dzwony (poprzednie zrabowali Niemcy) zostały nabyte staraniem także ks. Stanisława Flaka. Po 1990 r. staraniem ks. Józefa Dańkowskiego przeprowadzono generalny remont plebanii, doprowadzono sieć wodociągową do kościoła, plebanii i cmentarza grzebalnego. Kościół otrzymał podwójne metalowe okna, nowe nagłośnienie, oświetlenie i alarm. Sprawiono także nowe obrazy ołtarzowe. Plebania otrzymała nowe ogrodzenie. Remontuje się i stopniowo wymienia parkan cmentarny.

Przykościelny cmentarz rzymsko-katolicki i kościół w Jeldnie
Przy kościele znajduje się wolnostojący nagrobek z piaskowca Konstancji z Walewskich Walewskiej zmarłej w 1843 r. Żony Wincentego Walewskiego, właściciela Jedlna.
Majątek w Jedlnie należał do rodziny Walewskich przez 3 pokolenia.
W 1869 roku wnuk Konstancji Stanisław sprzedał Jedlno Karolowi Tyszkiewiczowi.


Figura św. Floriana przy kościele parafialnym w Jedlnie Pierwszym.
Figura św. Floriana z roku 1766 obecnie znajduje się na placy przykościelnym, przy bramie wjazdowej. Pierwotnie znajdowała się na zewnątrz ogrodzenia placu kościelnego, lecz z powodu zagrożenia komunikacyjnego (plac znajduje się przy bardzo ostrym zakręcie drogi 42 Radomsko - Wrocław) została przeniesiona.

Cmentarz rzymsko-katolickim w Jedlnie Pierwszym
Kaplica cmentarna, murowana, z 1920 r.
Nagrobek Karola i Olimpii Tyszkiewiczów, byłych właścicieli dóbr Jedlno.
Według księgi hipotecznej Kw. 98 - w XIX wieku dobra Jedlno należały do rodziny Walewskich przez 3 pokolenia. W 1869 roku sprzedane zostały Karolowi Tyszkiewiczowi. Następnie Jedlno drogą spadku przeszło do Stanisława Charpentier du Morier, ostatniego właściciela majątku przed 1939 r., gdyż matka Stanisława - Olimpia, wdowa po Karolu Tyszkiewiczu poślubiła francuza - hrabiego Charpentier du Morier.


Radziechowice Pierwsze i Drugie

Kosciół parafialny p.w. Św. Rozalii z Palermo w Radziechowicach Drugich.
Pierwotny kościółek zbudowany został w 1830 r. W 1925 r. z chwilą powstania parafii dobudowano do niego po bokach dwie drewniane przybudówki staraniem pierwszego proboszcza ks. Mieczysława Zawadzkiego. Po wybudowaniu nowego kościoła, owe drewniane przybudówki zostały rozebrane i stary kościół w swym pierwszym kształcie pełnił funkcje pomocnicze. Został rozebrany w 1981 r., a na jego miejsce postawiono krzyż pamiątkowy, który poświęcił biskup Franciszek Musiel.
Nowy kościół murowany zbudowany został w latach 1939-42 staraniem ks. Aleksandra Bielawskiego, poświęcony przez dziekana radomszczańskiego ks. Mariana Jankowskiego 20 grudnia 1942 r. Do konsekracji przygotował go ks. Fryderyk Piecha. Wybudowano wtedy w latach 1957-60 marmurowy ołtarz, wymalowano świątynię, sprawiono chrzcielnicę. Aktu konsekracji dokonał biskup Zdzisław Goliński 24 maja 1960 r. Staraniem ks. Jana Cisowskiego zabezpieczono fundamenty kościoła i pokryto kościół blachą cynkową w latach 1981-82.

Obelisk poświęcony rocznicy odzyskania niepodległości w 1918 r.
Pomnik wystawiony 11XI 1928 r. przez mieszkańców Radziechowic z okazji rocznicy odzyskania niepodległości w 1918 r.
Znajduje się na działce prywatnej i jest pod opieką osób pywatnych. Położony jest przy drodze biegnącej przez Radziechowice Pierwsze, 400 m za Domem Opieki Społecznej w Radziechowicach Pierwszych, w kierunku Woli Jedlińskiej.

Kapliczka św. Rozalii w Radziechowicach Drugich.
Kapliczka przy drodze Radziechowice Drugie - Brodowe.
W okolicy znajdował się cmentarz choleryczny, dziś rośnie na tym terenie las.

Budynek "Starego Zakładu" Domu Pomocy Społecznej Radziechowicach Pierwszych.
Po zakończeniu I wojny światowej w 1918 r. Powiatowy Wydział Samorządowy w Radomsku przejął majątek, który pozostał po parcelacji, o ogólnym areale 35,5 ha,łącznie z jednym walącym się budynkiem mieszkalnym drewnianym.
W 1926 r. powołał tzw. "Przytułek dla starców". Mieścił się on w wyremontowanym przez Wydział Powiatowy, drewnianym domu mieszkalnym, obejmującym 8 izb, z których 2 zajmowały siostry zakonne ze Zgromadzenia Sercanek.
Pierwszy podopieczny przybył do przytułku 25 lutego 1926 r., a ogólna liczba pensjonariuszy wynosiła 18 osób.
W 1928 r. przystąpiono do budowy nowego budynku murowanego przeznaczonego na przyjęcie zwiększonej ilości podopiecznych do 50 osób. W okresie okupacji DPS nie przerwał działalności, a nawet przeprowadzono elektryfikację budynków i ogrodzono teren.

Stobiecko Szlacheckie

Park podworski w Stobiecku Szlacheckim.
Park krajobrazowy z II połowy XIX wieku. Bogaty w starodrzew, posiada duże wartości przyrodnicze i krajobrazowe.
Park zlokalizowany w miejscowości Stobiecko Szlacheckie przy trasie szybkiego ruchu Warszawa- Katowice, pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Radomskiem, w odległości 4 km od Radomska. Stan: zniszczony (park przedzielony trasą Warszawa- Katowice). Użytkownikiem jest Szkoła Podstawowa w Stobiecku Szlacheckim. Powierzchnia parku wynosi 3,1ha, na terenie parku znajduje się budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Na terenie parku znajdują się liczne stare drzewa o znaczącym obwodzie bardzo często przekraczającym 2 m (kasztanowce, jesiony, topole, dęby, lipy). Najbardziej okazałe to: jesion wyniosły przy ścieżce prowadzącej do szkoły – 3,25 m, topola w rogu placu szkolnego blisko trasy – 3,60 m, oraz znajdujący się po drugiej stronie trasy okaz sosny wejmutki o obwodzie 2,75 m i dąb o obwodzie 2,8 m.


Kapliczka w Stobiecku Szlacheckim (1900 r.).
Kapliczka rzymsko-katolicka,wybudowana około 1900 r. Znajduje się w Stobiecku Szlacheckim, przy skręcie drogi do miejscowości Tomaszów.

Budynek domu mieszkalnego z 1910 r., późniejszej szkoły i przedszkola w Stobiecku Szlacheckim.
Do 2009 roku w budynku fumkcjonowało Publiczne Przedszkole. W chwili obecnej budynek jest niezagospdarowany.

Wola Jedlińska

Pomnik wystawiony z okazji 15 rocznicy odzyskania niepodłegłości w 1918 r.
Pomnik wystawiony przez mieszkańców Woli Jedlińskiej z okazji 15 rocznicy odzyskania niepodłegłości w 1918 r. Pierwotnie znajdował się na prywatnej posesji, obecnie przeniesiony na teren OSP w Woli Jedlińskiej, odnowiony.

Park podworski w Woli Jedlińskiej.
Podworski park krajobrazowy.
Drzewostan zasługujący na ochronę , w szczególności 1 okaz klonu i kasztanowca.Urząd Gminy Ładzice
ul. Wyzwolenia 36
97-561 Ładzice
tel. +48 044 68-408-20,
68-408-95
fax. +48 044 68-408-22
e-mail:
ladzice@ladzice.gminyrp.pl

Godziny otwarcia urzędu:
pon., śr., czw., pt.:
7.00-15.00
wt.: 7.00-17.002009 © Gmina Ładzice webmaster