Publiczne Gimnazjum w Radziechowicach Drugich
Aktualności
 Informacje o gminie
Położenie
Historia
Gospodarka
Warto zobaczyć
 Urząd gminy
Kontakt
Władze gminy
Rada gminy
Sołectwa
Przetargi
 Informator
Parafie

OSP
Ważne adresy
 Edukacja
Zesp. Szk.-Przedszk.

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
 Pomoc społeczna
GOPS

DPS Radziechowice
 Zdrowie
Gminny Ośrodek Zdrowia

GKRPA
 KulturaGminna Biblioteka Publ.

 Sport
Obiekty sportowe

Imprezy
 Turystyka
Rowerowa

Piesza
Wodna
Konna
Agroturystyka
Kąpieliska
Zabytki
Do pobrania
Galerie
Mapa serwisu 

Zarys dziejów oświaty w Radziechowicach

Kronikarzem radziechowickiej oświaty był pan Marian Łysik, niegdyś dyrektor szkoły (pełnił tę funkcję dwukrotnie), podziwiany przez uczniów nauczyciel historii, wychowawca wielu pokoleń, społecznik, człowiek darzony ogromnym szacunkiem i zaufaniem. Rys historyczny rozwoju oświaty w Radziechowicach pochodzi z tworzonej przez niego kroniki.

Radziechowice Drugie to wieś, która - jak podają źródła historyczne - powstała na przełomie XII/XIII w., za panowania pierwszych Piastów. Była wsią książęcą, później królewską i - jak nakazywała tradycja - we wszystkich wsiach królewskich mężczyźni otrzymywali staranne przygotowanie do rzemiosła rycerskiego, kobiety zaś do prowadzenia domostw.

W XVI w. królowa Izabela przekazała posiadłości Radziechowic, Lipia i Szczepocic oo. dominikanom w Gidlach.

W 1817 r. Radziechowice nawiedziła straszna klęska – pożar. Z 36 domostw ocalały tylko 3. Starszyzna postanowiła wieś odbudować i tak powstały trzy osiedla: Radziechowice I, Radziechowice II i Radziechowice III.

Jak wynika z zapisków i przekazów ustnych ludzi starszych, do czasu pełnej odbudowy wsi, nauka w wielu domach odbywała się w trybie indywidualnym.

Pierwsza zorganizowana szkoła powstała jeszcze przed powstaniem styczniowym w wynajętym budynku, w którym kształcono w języku polskim. Pierwszy budynek szkolny – drewniany pobudowano z inicjatywy nauczyciela Wincentego Depty, rodaka wsi Radziechowice. Uczęszczały tu dzieci z Radziechowic I, Radziechowic II, Radziechowic III i Ładzic.

W 1895 r. kierownictwo szkoły objął Rosjanin – Michajłow, a po nim Litwin Dzieniusiewicz, których celem było rusyfikowanie dzieci. Zajęcia w szkole trwały w okresie zimowym od godzin rannych do zmroku. Nauczano w języku rosyjskim. W ciągu dnia była tylko jedna godzina języka polskiego.

W 1912 r. przybył do Radziechowic nauczyciel Kazimierz Kupczyński, który misję szerzenia oświaty potraktował szeroko. Obok organizowania życia szkolnego dzieci i młodzieży, mobilizował do działalności lokalną społeczność. Między innymi tuż po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. założył w Radziechowicach II Ochotniczą Straż Pożarną.

W 1921 r. kierownictwo szkoły objął Konstanty Syczyński. Człowiek niezwykle prawy, uczciwy, bardzo dobry organizator i gorący patriota. Z jego inicjatywy w powiecie radomszczańskim powołano zgodnie z Ustawą Sejmową – Dozór Szkolny, którego przewodniczącym był Antoni Łysik. Celem tej instytucji było karanie rodziców uczniów, którzy bez usprawiedliwienia opuszczali zajęcia lekcyjne.

W 1925 r. powiatowe władze szkolne podjęły decyzję o zorganizowaniu 3-klasowej szkoły w Radziechowicach II, a zlikwidowaniu 1-klasowych w Radziechowicach I i Ładzicach. W 1938 r., dzięki staraniom kierownika Konstantego Syczyńskiego, utworzono 7-klasową szkołę powszechną na terenie gminy Ładzice. Do tej szkoły uczęszczały dzieci z Radziechowic, Ładzic, Szczepocic, Jedlna, Woli Jedlińskiej, Stobiecka Szlacheckiego, Zdanii.

Wybuch II wojny światowej w wielu regionach zachwiał działalność oświatową – ale nie tu. W dalszym ciągu działa szkoła powszechna, a w 1940 r. przybyły z Wołynia Pan Władysław Bieda w porozumieniu z Kierownikiem Syczyńskim otwierają w domu rodzinnym Leona Kowalskiego – TAJNE GIMNAZJUM, którego absolwentami było ok. 100 uczniów.

W 1956 r. z inicjatywy Kierownika Syczyńskiego rozpoczęto budowę nowej szkoły. Szkołę budowano głównie ze środków zgromadzonych przez ludność miejscową, większość prac wykonywali samodzielnie. Nowy budynek szkoły oddano do użytku w 1958 r. i do dnia dzisiejszego stanowi on główną bazę lokalową szkoły. Po Panu Syczyńskim, kierownictwo szkoły obejmowali kolejno: Marian Łysik, Zbigniew Gałwiaczek, Józef Wypart, Kazimierz Młynarczyk, ponownie Marian Łysik, Zdzisława Krzypkowska, Zbigniew Prudło i wreszcie w 1995 roku (...) Pani Dyrektor Sylwia Łysik.

 

W 1996 r. dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu samorządu gminnego, wykonano generalny remont szkoły, poprawiając zdecydowanie jej standard. Głównym zadaniem była organizacja zaplecza sportowego szkoły, co było zbieżne z zamierzeniami mieszkańców. Wspólnie z Radą Rodziców i Radami Sołeckimi podjęto decyzję o budowie sali gimnastycznej. Do sukcesu tego projektu przyczynili się nie tylko mieszkańcy, ale również Rada Gminy, która podjęła decyzję o budowie. Sala gimnastyczna została wybudowana głównie ze środków gminnych w 2000 roku.

                  

Wprowadzenie reformy oświaty wpłynęło na zmianę sieci szkół na terenie gminy Ładzice. Publiczna Szkoła Podstawowa istniała w Radziechowicach do 2004 r., kiedy to wygasła, a w jej budynku jako samodzielna placówka pozostało istniejące od 1999 r. Publiczne Gimnazjum w Radziechowicach -
jedyna tego typu szkoła na terenie gminy.
Szkoła dysponuje:
● 8 salami dydaktycznymi, w tym:
- pracownią internetową (od czerwca 2008 r. to nowoczesna pracownia pozyskana w ramach kolejnej edycji projektu MEN - „Pracownie komputerowe dla szkół”; poprzednia działała od września 2000 r.),
- pracownią językową z 20 stanowiskami dla uczniów,
- 6 klasopracowniami przedmiotowymi: chemiczno-fizyczną, biologiczną, geograficzną, historyczną, języka polskiego, historii sztuki,
● nowoczesną salą gimnastyczną o pow. użytkowej 450 m kw. z zapleczem,
● salą korekcyjną o pow. 150 m kw. (w której w styczniu 2008 r. powstała scena dla grupy teatralnej),
● świetlicą,
● biblioteką (gdzie działa multimedialne centrum informacji ze stałym dostępem do Internetu; centrum czynne jest również w soboty, a korzystać mogą z niego wszyscy mieszkańcy gminy),
● gabinetem pedagoga,
● gabinetem profilaktycznym.
Gimnazjum mieści się w dwupoziomowym budynku dawnej szkoły podstawowej, oddanym do użytku w 1958 r., a całkowicie wyremontowanym w 1996 r. Obiekt ogrzewany jest olejowo. W 2000 r. oddano do użytku dobudowaną przy szkole salę gimnastyczną, 4 lata później w głównym budynku zamontowane zostały nowe okna, w 2008 r. wyremontowano dach. W listopadzie 2009 r. rozpoczęto docieplanie głównego budynku szkoły.
Od 1999 r. liczba uczniów pozwalała na tworzenie w gimnazjum dwóch równoległych oddziałów - wyjątkiem był rocznik 1992, dla którego powstały trzy oddziały.
W r. szk. 2009/2010 do gimnazjum uczęszcza 138 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 21 nauczycieli i 4 pracowników obsługi. Od momentu powstania placówką kierowała i rozwijała ją pani dyrektor Sylwia Łysik, od 1.09.2008 r. funkcję dyrektora pełni mgr Jolanta Siemińska.

Osiągnięcia uczniów gimnazjum

1. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty

Do najbardziej spektakularnych osiągnięć szkoły zaliczyć należy sukcesy odniesione przez uczniów w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Szkoła doczekała się LAUREATÓW:

 • konkursu historycznego (przygotowanie uczniów - mgr Włodzimierz Gałwiaczek):
  2006 - Arkadiusz Mielczarek,
  2007 - Arkadiusz Mielczarek;

 • konkursu matematycznego (przygotowanie ucznia - mgr Anna Woźniak):
  2007 - Sebastian Nowicki

oraz FINALISTÓW:

 • konkursu języka polskiego (przygotowanie uczennicy - mgr Jolanta Siemińska):
  2004 - Żaneta Leśniewska;

 • konkursu historycznego (przygotowanie uczniów - mgr Włodzimierz Gałwiaczek):
  2007 - Paweł Koćwin, Artur Ciszewski;

 • konkursu geograficznego (przygotowanie uczniów - mgr Sylwia Łysik):
  2006 - Paweł Koćwin, Arkadiusz Mielczarek,
  2007 - Paweł Koćwin, Artur Ciszewski;

 • konkursu biologicznego (przygotowanie ucznia - p. Marcin Borowiecki):
  2007 - Bartłomiej Ciszewski.

2. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” (przygotowanie uczniów - mgr Włodzimierz Gałwiaczek):
2002 - Anna Urbaniak - III miejsce w powiecie
2004 - Damian Kowalski - III miejsce w powiecie
2005 - Patrycja Popiołek - II miejsce w powiecie
2006 - Patrycja Popiołek - I miejsce w powiecie, III - w województwie
2007 - Bartłomiej Ciszewski - I miejsce w powiecie, V - w województwie
2008 - Bartłomiej Ciszewski - I miejsce w powiecie, udział w eliminacjach wojewódzkich,
2009 - Mateusz Mielczarek - II miejsce w powiecie
2012 - Mateusz Śliwakowski - II miejsce w powiecie

3. Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego - zawody drużynowe (przygotowanie uczniów - mgr Włodzimierz Gałwiaczek):
2001 - I miejsce w powiecie, VII w województwie
2002 - I miejsce w powiecie, udział w eliminacjach wojewódzkich
2003 - II miejsce w powiecie.

4. Konkursy literackie
Konkurs zorganizowany w celu wyłonienie posłów na Sejm Dzieci i Młodzieży:
2004 - laureatka Żaneta Leśniewska (nauczyciel - mgr Jolanta Siemińska).
Konkurs w ramach VI Radomszczańskich Dni Rodziny
2005 - I miejsce Magdalena Telecka (nauczyciel - mgr Jolanta Siemińska)
2011 - Konkurs literacki "O złote pióro Litwosa" pod patronatem p. Barbary Wachowicz 2011 - I miejsce Sylwia Machura (nauczyciel - mgr Agnieszka Karasek-Wilkoszewska), III miejsce Malwina Gałwiaczek (nauczyciel - mgr Jolanta Siemińska)
5. Osiągnięcia artystyczne
Największe sukcesy szkoły w dziedzinie artystycznej związane są z teatrem i tańcem.

2005
- Konkurs Muzyczny "Rodzina, ach rodzina" w ramach VI Radomszczańskich Dni Rodziny - III miejsce Beata Kuliś (przygot. pod kier. mgr Gabrieli Brackiej)

2008
- Przegląd Małych Form Teatralnych w MDK w Radomsku - główna nagroda za spektakl pt. "Zakochany pajac" grupy teatralnej „Gimnazjalista-Artysta” (reż. Bogdan Wąchała w ramach projektu "Nowy Impuls"),
- XXIX Ogólnopolskie Spotkania z Poezją Marii Konopnickiej w Przedborzu - Ewa Urbaniak - wyróżnienie (przygot. pod kier. mgr Jolanty Siemińskiej),
- Międzygimnazjalny Konkursie Zespołów Cheerleaders w Piotrkowie Tryb. - II miejsce (przygot. pod kier. - mgr Lidii Kowalczyk);

2009
- Przegląd Małych Form Teatralnych w MDK w Radomsku - II nagroda za spektakl pt. "Jest taki kwiat..." grupy teatralnej „Gimnazjalista-Artysta” (reż. mgr Agnieszka Karasek-Wilkoszewska),
- XXX Ogólnopolskie Spotkania z Poezją Marii Konopnickiej w Przedborzu - Robert Ciszewski - I miejsce (przygot. pod kier. mgr Agnieszki Karasek-Wilkoszewskiej).

2010
- Przegląd Małych Form Teatralnych w MDK w Radomsku - I nagroda za spektakl pt. "Lekcja języka polskiego" grupy teatralnej "Gimnazjalista-Artysta" (reż. mgr Agnieszka Karasek-Wilkoszewska), nagroda indywidualna dla odtwórcy głównej roli - Roberta Ciszewskiego, który został uznany za najlepszego aktora.
- XXX Ogólnopolskie Spotkania z Poezją Marii Konopnickiej w Przedborzu - Robert Ciszewski - I miejsce (przygot. pod kier. mgr Agnieszki Karasek-Wilkoszewskiej).

2011
-
Przegląd Małych Form Teatralnych w MDK w Radomsku - II nagroda za spektakl pt. "Skąpiec" grupy teatralnej "Gimnazjalista-Artysta" (reż. mgr P. Prajs i mgr A. Karasek-Wilkoszewska), nagroda indywidualna dla odtwórcy głównej roli - Roberta Ciszewskiego, który został uznany za najlepszego aktora. - Ogólnopolski Turniej Recytatorski "Zrozumieć Miłosza" w Opocznie - Robert Ciszewski - I miejsce (przygot. pod kier. mgr Agnieszki Karasek-Wilkoszewskiej)

2012
- Przegląd Małych Form Teatralnych w MDK w Radomsku - III nagroda (I i II jury nie przyznało) za spektakl pt. "Mieszczanin szlachcicem" grupy teatralnej "Gimnazjalista-Artysta" (reż. mgr P. Prajs), nagroda indywidualna dla odtwórcy głównej roli - Dawida Depty, który został uznany za najlepszego aktora.

6. Osiągnięcia sportowe
2001/2002
(nauczyciele WF, SKS: mgr Jolanta Woźniak, mgr Waldemar Nita, mgr Roman Wasilenko)
X Radomszczański Bieg Niepodległości - I miejsce Żaneta Leśniewska
Powiatowy Turniej Piłki Koszykowej Chłopców - III miejsce

2002/2003 (nauczyciele WF, SKS: mgr Lidia Kowalczyk, mgr Waldemar Nita, mgr Roman Wasilenko)
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej chłopców - II miejsce
Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju dziewcząt - I miejsce
Mistrzostwa Rejonowe w Unihokeju dziewcząt - III miejsce
XI Radomszczański Bieg Niepodległości - I miejsce Żaneta Leśniewska
Turniej Piłki Koszykowej Chłopców o Puchar Dyrektora PG nr 3 w Radomsku - II miejsce
Integracyjny Turniej Piłki Koszykowej - III miejsce
Turniej Strzelecki z Broni Pneumatycznej - I miejsce

2003/2004 (nauczyciele WF, SKS: mgr Lidia Kowalczyk, mgr Waldemar Nita, mgr Roman Wasilenko)
Indywidualne Biegi Przełajowe - II miejsce Żaneta Leśniewska
Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju dziewcząt - II miejsce
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej chłopców - II miejsce
Zawody Strzeleckie Karabin Pneumatyczny - I miejsce
Zawody Strzeleckie Karabin Pneumatyczny - I miejsce Michał Kowalski (w klasyfikacji indywidualnej)

2010
VII Powiatowe Zawody Strzeleckie dla Szkół Gimnazjalnych - II miejsce drużynowo w konkurencji karabin pneumatyczny.

Współpraca z Domem Pomocy Społecznej

Gimnazjum i mieszczący się w sąsiedztwie szkoły Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach współpracują od lat. Mieszkańcy DPS-u zapraszani są na przygotowywane przez młodzież spektakle, a uczniowie uczestniczą w organizowanych przez DPS imprezach sportowych. Od 2005 r. gimnazjaliści współtworzą z grupą teatralną z DPS-u programy prezentowane co roku podczas Radomszczańskich Spotkań Integracyjnych w MDK oraz na Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych DPS w Dąbrowie Górniczej. Dodać należy, że współpraca z DPS-em to nie tylko okazja do wspólnych wyjazdów i występów przed szeroką publicznością. To znaczący punkt w programie wychowawczym szkoły, która uczy tolerancji, wrażliwości i otwartości na potrzeby niepełnosprawnych.

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych

 • Szkolny Klub „Gimnazjalista-Artysta”

  W roku szk. 2006/2007 gimnazjum wzięło udział w konkursie “Nowy Impuls - projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim”. Był to projekt Towarzystwa Inicjatyw Europejskich współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Aby przystąpić do konkursu, należało opracować program rozwoju szkoły ukierunkowany na zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Autorem i koordynatorem projektu Szkolny Klub „Gimnazjalista-Artysta” była p. dyrektor Sylwia Łysik. Gimnazjum otrzymało na realizację projektu kwotę 60 000 zł. Realizowało go przez rok - od 21 marca 2007 r. Wielka gala finałowa odbyła się 5 lutego 2008 r.

  Uczniowie mogli wziąć udział w kursie tańca, w zajęciach teatralnych oraz - uczyć się gry na instrumentach dętych. Poza tym szkoła dostała pieniądze na zakup instrumentów, przygotowanie sceny teatralnej, zakup kostiumów oraz na organizację wycieczek do teatru i filharmonii. W roku szkolnym 2006/2007 z oferty mogli korzystać uczniowie klas drugich i trzecich, zaś w pierwszym semestrze r. szk. 2007/2008 - pierwszo- i drugoklasiści. Zajęcia prowadzili profesjonalni instruktorzy.

  Kontynuacją projektu jest m.in. działalność grupy teatralnej, którą kieruje mgr Agnieszka Karasek-Wilkoszewska. Ponadto, dzięki projektowi, do gminnej orkiestry dętej - której próby odbywają się w gimnazjum - dołączyli nowi członkowie.

 • „Od szkoły do szkoły”

  W roku szk. 2008/2009 w partnerstwie z Publiczną Szkołą Podstawową w Jedlnie opracowany został projekt „Od szkoły do szkoły”, który nagrodzono w ogólnopolskim konkursie Fundacji Nasza Ziemia „Henkel – zielone granty”. Partnerskie szkoły dostały 5 tys. zł na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia, dużego wsparcia finansowego udzieliła również gmina Ładzice.

  Efektem projektu jest otwarta 31 maja 2009 r. 17-kilometrowa ścieżka rowerowa biegnąca - głównie lasami - z Radziechowic do Jedlna. Na jej trasie ustawiono 13 tablic informujących o faunie i florze okolicy, a także o historii obydwu miejscowości.

  W ramach projektu w każdej ze szkół odbywały się warsztaty dla uczniów, a zadaniem ich uczestników było opracowanie materiału na tablice stanowiskowe, który wykorzystany został również w folderze promocyjnym. Uczestnicy pod kierunkiem opiekuna zajmowali się też znakowaniem ścieżki, a także wzięli udział w wycieczce krajoznawczej. Zorganizowano konkurs plastyczny na logo ścieżki i na prezentację multimedialną dotyczącą jej walorów przyrodniczych.

Publiczne Gimnazjum
w Radziechowicach Drugich

Radziechowice Drugie 170
97-561 Ładzice
tel. 44 6840823
email: pg_radziechowice@op.pl
strona szkoły: gimradziechowice_2.republika.pl/


Urząd Gminy Ładzice
ul. Wyzwolenia 36
97-561 Ładzice
tel. +48 044 68-408-20,
68-408-95
fax. +48 044 68-408-22
e-mail:
ladzice@ladzice.gminyrp.pl

Godziny otwarcia urzędu:
pon., śr., czw., pt.:
7.00-15.00
wt.: 7.00-17.00

Galerie foto
2009 © Gmina Ładzice