Ochotnicza Straż Pożarna
Aktualności
 Informacje o gminie
Położenie
Historia
Gospodarka
Warto zobaczyć
 Urząd gminy
Kontakt
Władze gminy
Rada gminy
Sołectwa
Przetargi
 Informator
Parafie

OSP
Ważne adresy
 Edukacja
Zesp. Szk.-Przedszk.

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
 Pomoc społeczna
GOPS

DPS Radziechowice
 Zdrowie
Gminny Ośrodek Zdrowia

GKRPA
 KulturaGminna Biblioteka Publ.
GCI
 Sport
Obiekty sportowe

Imprezy
 Turystyka
Rowerowa

Piesza
Wodna
Konna
Agroturystyka
Kąpieliska
Zabytki
Do pobrania
Galerie
Mapa serwisu 

Na terenie Gminy Ładzice funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj.: w Radziechowicach Pierwszych, Radziechowicach Drugich, Ładzicach, Woli Jedlińskiej, Jedlnie Drugim, Wierzbicy, Jankowicach.

Głównymi zadaniami OSP są:
1) Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom,
2) Udział w akcjach ratowniczych,
3) Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych,
4) Działania na rzecz ochrony środowiska,
5) Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych,
6) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.

W Gminie funkcjonuje Zarząd Oddziału Gminnego OSP, w skład którego wchodzi:

Tomasz Kowalski - prezes,
Zenon Śliwiński- v-ce prezes,
Zbigniew Powroźnik - v-ce prezes,
Marian Piechowicz - komendant,
Wiesław Pęciak - skarbnik,
Bożena Paleń - sekretarz,
Mariusz Kaszuwara - członek prezydium,
Krzysztof Ciupa,
Adam Tokarski,
Włodzimierz Kipigroch,
Stanisław Ostrowski
Rafał Stankiewicz,
Wiesław Krzyszkowski,
Janusz Prajs,
Zenon Łyp,
Zdzisław Motyl

Zadaniem Zarządu Gminnego jest koordynowanie działań podległych jednostek OSP oraz przynajmniej dwukrotne w ciągu roku sprawdzanie gotowości bojowej jednostek.

Co roku przed posiedzeniem zarządu zbiera się komisja rewizyjna, w skład której wchodzi:

Karol Kiedrzynek - przewodniczący
Józef Dziegieć
Stanisław Gałwiaczek.

Sporządza ona sprawozdanie z działalności poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych i przedkłada je na posiedzeniu Zarządu.

W roku 1983 z inicjatywy mieszkańców Jedlna na czele z proboszczem Stanisławem Zbirkiem powstała orkiestra dęta. Nauczania chętnych do gry podjął się kapelmistrz Stanisław Zaskórski. Orkiestra liczyła wówczas 18 członków.
Od 1999r. orkiestra działa przy Zarządzie Oddziału Gminnego Związku OSP w Ładzicach i liczy 22 członków, którzy posiadają pełne umundurowanie (zakupione w 2000r.). Orkiestra wyposażona jest w instrumenty przejęte po orkiestrze dętej działającej w Komunie Paryskiej w Radomsku. Orkiestra uświetnia swoją obecnością różnego rodzaju uroczystości na terenie Gminy Ładzice (np. dożynki, uroczystości kościelne), a także poza nią (bierze udział w corocznym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Radomsku oraz w paradzie orkiestr w Łodzi). Od września 2007r. orkiestrę prowadzi kapelmistrz Włodzimierz Sambor.

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziechowicach Pierwszych

Adres: Radziechowice Pierwsze 12C, 97-561 Ładzice
OSP przygotowana do działań:
- gaśniczych
Posiadany sprzęt:
- samochody pożarnicze - 1 (marki JELCZ typ 004 z automotopompą), Żuk A06B
- motopompy - 2
- radiostacje - 1
Liczba czynnych członków:
OSP - mężczyzn - 32

Prezes : Zbigniew Powroźnik
Naczelnik : Włodzimierz Kipigroch

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziechowicach Drugich

Adres: Radziechowice Drugie 143, 97-561 Ładzice
OSP przygotowana do działań:
- gaśniczych
Posiadany sprzęt:
- samochody pożarnicze - 1 (marki JELCZ typ 008GMB z automotopompą)
- motopompy - 2
- radiostacje - 3
Liczba czynnych członków:
OSP - mężczyzn 46

Prezes : Tomasz Soska
Naczelnik : Adam Dryja

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbicy

Adres: Wierzbica 73, 97-561 Ładzice
OSP przygotowana do działań:
- gaśniczych
Posiadany sprzęt:
- samochody pożarnicze - 1 (marki IVECO z automotopompą), Żuk A063
- motopompy - 1
- radiostacje - 1
Liczba czynnych członków:
OSP - mężczyzn - 37
kobiet - 4

Prezes: Krzysztof Ciupa
Naczelnik: Rafał Stankiewicz

Ochotnicza Straż Pożarna w Ładzicach

Adres: ul. Strażacka 12, 97-561 Ładzice
OSP przygotowana do działań:
- gaśniczych
Posiadany sprzęt:
- samochody pożarnicze - 1 (SKODA typ 706 z automotopompą),
- motopompy - 1
- radiostacje - 1
Liczba czynnych członków:
OSP - mężczyzn - 26

Prezes : Wiesław Krzyszkowski
Naczelnik : Mariusz Kaszuwara

Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlnie Drugim

Adres: Jedlno Drugie 67, 97-561 Ładzice
OSP przygotowana do działań:
- gaśniczych
Posiadany sprzęt:
- samochody pożarnicze - 1 (marki STAR 244 z automotopompą)
- motopompy - 2
- radiostacje - 1
Liczba czynnych członków:
OSP - mężczyzn - 28

Prezes : Janusz Prajs
Naczelnik : Wiesław Pęciak

Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowicach

Adres: Jankowice 14 a, 97-561 Ładzice
OSP przygotowana do działań:
- gaśniczych
Posiadany sprzęt:
- samochody pożarnicze - brak
- motopompy - 2
Liczba czynnych członków:
OSP - mężczyzn - 17
kobiet - 1

Prezes : Benedykt Szczakowski
Naczelnik : Stanisław Ostrowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Jedlińskiej

Adres: Wola Jedlińska 110, 97-561 Ładzice
OSP przygotowana do działań:
- gaśniczych
Posiadany sprzęt:
- samochody pożarnicze - 1 (marki STAR 660 z automotopompą)
- motopompy - 1
- radiostacje - 1
Liczba czynnych członków:
OSP - mężczyzn - 44

Prezes : Zenon Śliwiński
Naczelnik : Zenon Łyp


Urząd Gminy Ładzice
ul. Wyzwolenia 36
97-561 Ładzice
tel. +48 044 68-408-20,
68-408-95
fax. +48 044 68-408-22
e-mail:
ladzice@ladzice.gminyrp.pl

Godziny otwarcia urzędu:
pon., śr., czw., pt.:
7.00-15.00
wt.: 7.00-17.00
2009 © Gmina Ładzice