Ochotnicza Straż Pożarna
Aktualności
 Informacje o gminie
Położenie
Historia
Gospodarka
Warto zobaczyć
 Urząd gminy
Kontakt
Władze gminy
Rada gminy
Sołectwa
Przetargi
 Informator
Parafie

OSP
Ważne adresy
 Edukacja
Zesp. Szk.-Przedszk.

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
 Pomoc społeczna
GOPS

DPS Radziechowice
 Zdrowie
Gminny Ośrodek Zdrowia

GKRPA
 KulturaGminna Biblioteka Publ.
GCI
 Sport
Obiekty sportowe

Imprezy
 Turystyka
Rowerowa

Piesza
Wodna
Konna
Agroturystyka
Kąpieliska
Zabytki
Do pobrania
Galerie
Mapa serwisu 

Na terenie Gminy Ładzice funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj.: w Radziechowicach Pierwszych, Radziechowicach Drugich, Ładzicach, Woli Jedlińskiej, Jedlnie Drugim, Wierzbicy, Jankowicach.

Głównymi zadaniami OSP są:
1) Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom,
2) Udział w akcjach ratowniczych,
3) Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych,
4) Działania na rzecz ochrony środowiska,
5) Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych,
6) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.

W Gminie funkcjonuje Zarząd Oddziału Gminnego OSP, w skład którego wchodzi:

Zenon Śliwiński - prezes,
Wioletta Pichit- wiceprezes,
Janusz Prajs - wiceprezes,
Zbigniew Powroźnik - komendant,
Marian Piechowicz - skarbnik,
Bożena Paleń - sekretarz,

członkowie zarządu:
Krzysztof Ciupa,
Zenon Łyp
Aleksandra Prajs
Wiesław Pęciak
Rafał Stankiewicz
Benedykt Szczakowski
Wiesław Krzyszkowski
Stanisław Saternus
Włodzimierz Kipigroch
Tomasz Soska
Rafał Kuśmierz
Adam Tokarski


Delegaci do Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP: Zenon Śliwiński i Zbigniew Powroźnik.

Zadaniem Zarządu Gminnego jest koordynowanie działań podległych jednostek OSP oraz przynajmniej dwukrotne w ciągu roku sprawdzanie gotowości bojowej jednostek.

Co roku przed posiedzeniem zarządu zbiera się komisja rewizyjna, w skład której wchodzi:

Karol Gąsiorek - przewodniczący
Radosław Saternus - sekretarz
Stanisław Gałwiaczek- członek.

Sporządza ona sprawozdanie z działalności poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych i przedkłada je na posiedzeniu Zarządu.

W roku 1983 z inicjatywy mieszkańców Jedlna na czele z proboszczem Stanisławem Zbirkiem powstała orkiestra dęta. Nauczania chętnych do gry podjął się kapelmistrz Stanisław Zaskórski. Orkiestra liczyła wówczas 18 członków.
Od 1999r. orkiestra działa przy Zarządzie Oddziału Gminnego Związku OSP w Ładzicach i liczy 22 członków, którzy posiadają pełne umundurowanie (zakupione w 2000r.). Orkiestra wyposażona jest w instrumenty przejęte po orkiestrze dętej działającej w Komunie Paryskiej w Radomsku. Orkiestra uświetnia swoją obecnością różnego rodzaju uroczystości na terenie Gminy Ładzice (np. dożynki, uroczystości kościelne), a także poza nią (bierze udział w corocznym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Radomsku oraz w paradzie orkiestr w Łodzi). Od września 2007r. orkiestrę prowadzi kapelmistrz Włodzimierz Sambor.

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziechowicach Pierwszych

Adres: Radziechowice Pierwsze 12C, 97-561 Ładzice
OSP przygotowana do działań:
- gaśniczych
Posiadany sprzęt:
- samochody pożarnicze - 2 (Renault G230, JELCZ 411 z automotopompą),
- motopompy - 1
- radiostacje - 1
Liczba czynnych członków: 34

Prezes : Zbigniew Powroźnik
Naczelnik : Włodzimierz Kipigroch

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziechowicach Drugich

Adres: Radziechowice Drugie 143, 97-561 Ładzice
Jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego "KSRG OSP Radziechowice Drugie"
Posiadany sprzęt:
- samochody pożarnicze - 2 (Mewrcedes Benz Altego r. 2011, Mercedes Benz Sprinter 310 cdi 2011)
- motopompy - 2
- radiostacje - 2
Liczba czynnych członków: 59

Prezes : Rafał Kuśmierz
Naczelnik : Sławomir Knopik

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbicy

Adres: Wierzbica 73, 97-561 Ładzice
OSP przygotowana do działań:
- gaśniczych
Posiadany sprzęt:
- samochody pożarnicze - 1 (marki IVECO z automotopompą)
- motopompy - 1
- radiostacje - 1
- pilarka do drewna
Liczba czynnych członków: 51

Prezes: Krzysztof Ciupa
Naczelnik: Rafał Stankiewicz

Ochotnicza Straż Pożarna w Ładzicach

Adres: ul. Strażacka 12, 97-561 Ładzice
OSP przygotowana do działań:
- gaśniczych
Posiadany sprzęt:
- samochody pożarnicze - 1 (Renault AE 420),
- motopompy - 3
- radiostacje - 1
- pilarka do drewna
Liczba czynnych członków: 23

Prezes : Wiesław Krzyszkowski
Naczelnik : Stanisław Saternus

Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlnie Drugim

Adres: Jedlno Drugie 67, 97-561 Ładzice
OSP przygotowana do działań:
- gaśniczych
Posiadany sprzęt:
- samochody pożarnicze - 1 (Jelcz 411)
- motopompy - 1
- radiostacje - 1
- pilarka do drewna - 1
- zestaw do tlenoterapii - 1
- nosze -1
- ponton na przyczepie -1
Liczba czynnych członków: 25

Prezes : Janusz Prajs
Naczelnik : Wiesław Pęciak

Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowicach

Adres: Jankowice 14 a, 97-561 Ładzice
OSP przygotowana do działań:
- gaśniczych
Posiadany sprzęt:
- samochody pożarnicze - brak
- motopompy - 2
Liczba czynnych członków: 20

Prezes : Benedykt Szczakowski
Naczelnik : Jarosław Klimczyk

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Jedlińskiej

Adres: Wola Jedlińska 110, 97-561 Ładzice
OSP przygotowana do działań:
- gaśniczych
Posiadany sprzęt:
- samochody pożarnicze - 1 (marki Magirus Deutz)
- motopompy - 1
- radiostacje - 1
- pilarka do drewna -1
Liczba czynnych członków: 51

Prezes : Zenon Łyp
Naczelnik : Marcin Nożownik


Urząd Gminy Ładzice
ul. Wyzwolenia 36
97-561 Ładzice
tel. +48 044 68-408-20,
68-408-95
fax. +48 044 68-408-22
e-mail:
ladzice@ladzice.gminyrp.pl

Godziny otwarcia urzędu:
pon., śr., czw., pt.:
7.00-15.00
wt.: 7.00-17.00
2009 © Gmina Ładzice