Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlnie
Aktualności
 Informacje o gminie
Położenie
Historia
Gospodarka
Warto zobaczyć
 Urząd gminy
Kontakt
Władze gminy
Rada gminy
Sołectwa
Przetargi
 Informator
Parafie

OSP
Ważne adresy
 Edukacja
Zesp. Szk.-Przedszk.

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
 Pomoc społeczna
GOPS

DPS Radziechowice
 Zdrowie
Gminny Ośrodek Zdrowia

GKRPA
 KulturaGminna Biblioteka Publ.
GCI
 Sport
Obiekty sportowe

Imprezy
 Turystyka
Rowerowa

Piesza
Wodna
Konna
Agroturystyka
Kąpieliska
Zabytki
Do pobrania
Galerie
Mapa serwisu 

  

Publiczna Szkoła Podstawowa w ujęciu historycznym i obecnie

Najstarsze zapiski na temat szkoły w Jedlnie pochodzą z połowy XVII wieku. Z kroniki szkolnej dowiadujemy się, że już w tym czasie w Jedlnie przy kościele istniała szkoła. Kolejne jej losy są bardzo trudne do odtworzenia ze względu na brak źródeł historycznych.

Pierwsze zapisy w zachowanej kronice szkolnej pochodzą z roku 1921/1922. W związku z działaniami wojennymi w styczniu 1945 roku w jednej z sal stacjonowali Niemcy. 17 stycznia 1945 roku Niemcy opuścili Jedlno, a następnego dnia wkroczyły wojska radzieckie.

Po II wojnie światowej szkoła pracowała normalnym trybem. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku w skład szkoły w Jedlnie weszły dwa punkty filialne: w Zakrzówku Szlacheckim i Jankowicach .

We wrześniu 1986 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły. Znaczną część prac początkowych wykonali mieszkańcy Jedlna i okolicznych miejscowości. Otwarcie nowego budynku szkoły nastąpiło 1 września 1993 roku. Uroczystości otwarcia dokonali m.in. wójt Gminy Ładzice Tomasz Kowalski, wizytator Kuratorium Oświaty, dyrektor szkoły Jadwiga Mielczarek. Po uroczystym otwarciu placówki proboszcz parafii w Jedlnie dokonał poświęcenia całego obiektu. Dzięki otwarciu nowego budynku szkoły znacznie polepszyły się warunki nauczania dla uczniów .

W wyniku wprowadzonej reformy oświaty w roku szkolnym 1999/2000 do Jedlna zaczęli dojeżdżać uczniowie z Woli Jedlińskiej, Radziechowic, Ładzic i miejscowości Brodowe.

W roku szkolnym 2001/2002 rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. Powołano społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej , który wraz z nauczycielami zbierał fundusze na budowę.
Uroczyste otwarcie sali nastąpiło 28 stycznia 2005 roku . Otwarcia ali gimnastycznej dokonali gospodarze dyrektor szkoły J.Mielczarek i Wójt Gminy T.Kowalski oraz przedstawiciel KO i posłowie na sejm. Symbolicznego zapalenia znicza olimpijskiego dokonał wójt Tomasz Kowalski. Wśród zaproszonych gości byli : poseł Elżbieta Radziszewska, poseł Bogdan Bujak, marszałek województwa Stanisław Witaszczyk , starosta radomszczański Michał Deszcz, dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty M.Brylski.

  

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej realizują zajęcia z wychowania fizycznego w pięknym, nowoczesnym obiekcie sportowym.
Tradycją naszej szkoły jest organizowanie festynów szkolnych. Pozyskane fundusze są przeznaczane na potrzeby szkoły. Pierwszy festyn został zorganizowany w roku szkolnym 2001/2002.
Ogromnym zainteresowaniem ze strony społeczności lokalnej cieszą się uroczystości organizowane przez nauczycieli: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki oraz Jasełka, które są wystawiane również w kościele parafialnym.
Od kilku lat szkoła współpracuje z mediami systematycznie przekazując informacje o działalności naszej placówki.
Wszystkie nasze przedsięwzięcia mają na celu rozwijanie jakości pracy szkoły.

Model absolwenta naszej szkoły

Absolwenci naszej szkoły posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym:

 1. Znają podstawy co najmniej jednego języka obcego.
 2. Umiejętnie wykorzystują media do nauki i pracy ( komputer, Internet).
 3. Posiadają umiejętność pracy zespołowej.
 4. Wykazują się kreatywnością, odpowiedzialnością i obowiązkowością .
 5. Chętnie uczą się i doskonalą.
 6. Łatwo komunikują się z innymi.
 7. Są wrażliwi na sytuację drugiego człowieka, odczuwają potrzebę niesienia pomocy innym.
 8. Dbają o zdrowie, higienę, estetykę własną i otoczenia.
 9. Umiejętnie korzystają z dóbr kultury, sami uczestniczą w życiu kulturalnym a także tworzą go.
 10. Bezpiecznie i odpowiedzialnie poruszają się po drogach jako piesi, rowerzyści, a w przyszłości - kierowcy.
 11. Mają szacunek dla rodziny, uznają trwałe wartości ogólnoludzkie.
 12. Mają silne emocjonalne więzi ze środowiskiem w którym żyją i regionem.
Priorytety
 1. Bezpieczeństwo uczniów w szkole.

 2. Zwiększenie efektywności nauczania nakierowane na przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.

 3. Ciągle doskonaląca się kadra.

 4. Realizacja obowiązku szkolnego.

 5. Kształtowanie postaw i nawyków prozdrowotnych.

Cele główne
 1. Motywacyjny system oceniania uczniów.

 2. Poszerzanie zakresu stosowanych metod nauczania o metody aktywne.

 3. Wzbogacenie szkoły w nowoczesne pomoce naukowe i materiały metodyczne dla nauczycieli.

 4. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi w szkole.

 5. Doskonalenie umiejętności korzystania z nowoczesnych środków dydaktycznych.

 6. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne podczas rozwiązywania testów.

 7. Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem.

 8. Zdobycie przez uczniów umiejętności radzenia sobie ze stresem.

 9. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków.

 10. Efektywne wykorzystanie bazy i umiejętności kadry w szkole.

 11. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i wychowania ucznia.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Jedlnie

Jedlno Pierwsze
97-561 Ładzice
tel. 44 - 6840441
email: pspjedlno@poczta.onet.pl


Urząd Gminy Ładzice
ul. Wyzwolenia 36
97-561 Ładzice
tel. +48 044 68-408-20,
68-408-95
fax. +48 044 68-408-22
e-mail:
ladzice@ladzice.gminyrp.pl

Godziny otwarcia urzędu:
pon., śr., czw., pt.:
7.00-15.00
wt.: 7.00-17.00


Galerie foto
2009 © Gmina Ładzice