Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stobiecku Szlacheckim
Aktualności
 Informacje o gminie
Położenie
Historia
Gospodarka
Warto zobaczyć
 Urząd gminy
Kontakt
Władze gminy
Rada gminy
Sołectwa
Przetargi
 Informator
Parafie

OSP
Ważne adresy
 Edukacja
Zesp. Szk.-Przedszk.

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
 Pomoc społeczna
GOPS

DPS Radziechowice
 Zdrowie
Gminny Ośrodek Zdrowia

GKRPA
 KulturaGminna Biblioteka Publ.
GCI
 Sport
Obiekty sportowe

Imprezy
 Turystyka
Rowerowa

Piesza
Wodna
Konna
Agroturystyka
Kąpieliska
Zabytki
Do pobrania
Galerie
Mapa serwisu 

Historia
Kiedy po II wojnie światowej majątki przejmował Skarb Państwa, dobra ziemskie leżące w folwarku i wsi Stobiecko Szlacheckie, również zostały rozparcelowane. Dworek dziedzica, znajdujący się w otoczeniu pięknego parku, przejęła milicja. W latach 1957-60 przeszedł on w ręce wydziału oświaty RN w Radomsku, powstała w nim szkoła podstawowa i przedszkole. Z biegiem lat potrzeby zwiększały się, więc przedszkole przeniesiono do innego obiektu w centrum wsi, a cały budynek dworski zaadaptowano na potrzeby szkoły. Wiele pokoleń ósmoklasistów opuściło mury tego niewielkiego, niepozornego budynku, zanim podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Stary budynek był nie tylko za mały, ale niedostosowany do norm obowiązujących w placówkach oświatowych. Kadra nauczycielska bardzo starała się, by nauka odbywała się w jak najlepszych warunkach. Była biblioteka, boisko szkolne, z czasem powstał sklepik. Ale kaflowe piece, które odmawiały posłuszeństwa, często z przyczyn wiadomych tylko uczniom, brak szatni, sanitariatów wewnątrz budynku i wiele innych kłopotów, skłaniało do coraz częstszych myśli o konieczności budowy nowej szkoły. Pierwsza próba podjęta w latach 80-tych nie przyniosła niestety rezultatu. Dopiero na początku lat 90-tych dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli, samych uczniów i mieszkańców, obok starego budynku powstał nowy piękny obiekt. Jakaż była radość rozpocząć zajęcia 1 września 1995 r. w nowej szkole. Duże, widne sale z zapleczami przedmiotowymi, biblioteka z czytelnią z prawdziwego zdarzenia, a wkrótce również centrum multimedialne i pracownia komputerowa, stworzyły wspaniałe warunki do nauki i pracy. Cieniem kładł się jedynie brak sali gimnastycznej. W 2005 r. dzięki usilnym staraniom dyrekcji na miejscu starego budynku rozpoczęto budowę przedszkola i sali sportowej. Projekt współfinansowany ze środków UE rósł w oczach i w czerwcu 2009 r. został zrealizowany. We wrześniu 2009 r. placówka zmieniła nazwę na Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stobiecku Szlacheckim. Znajduje się w niej sześć oddziałów szkoły podstawowej ( 108 uczniów) oraz trzy przedszkolne (68 dzieci).

 

  

  
Kadra i działania
W placówce zatrudnionych jest 22 nauczycieli ( w tym pedagog szkolny oraz logopeda) i 8 pracowników obsługi. Nad prawidłowym funkcjonowaniem szkoły czuwa pani dyrektor Mariola Jaros wraz z panią wicedyrektor Lidią Kowalczyk. Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie pedagogiczne.
W szkole działa Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna oraz zespoły ds. profilaktyki, integracji, przedmiotowe i wychowawcze. Przedszkolaki mogą uczestniczyć w zajęciach z rytmiki i języka angielskiego. Uczniowie klas młodszych - w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej. Starsi chętnie biorą udział w dodatkowych zajęciach organizowanych w ramach koła polonistycznego, matematycznego i sportowego.
W 2006 r., wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, utworzyliśmy klasę integracyjną. Od lutego 2008 r. szkoła realizuje projekt unijny „Wesołe liczydło” mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, którego przebieg można obserwować na  stronie: www.wesoleliczydlo.pl Jesteśmy otwarci na wszelkie działania integrujące miejscową społeczność i rodziców, którzy coraz chętniej czynnie uczestniczą w życiu szkoły. Włączamy się w każdą akcję charytatywną przeprowadzaną na terenie naszej gminy. Tradycją stała się już organizowana corocznie zabawa choinkowa z prezentami od św. Mikołaja i loterią fantową, na której bawią się wszystkie dzieci z okolicznych miejscowości. Staramy się, przynajmniej raz w roku, zorganizować dla uczniów, w ramach możliwości finansowych rodziców, wyjazd do pobliskiego domu kultury na przedstawienie teatralne oraz dłuższą wycieczkę. Placówka współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, lokalną telewizją i lokalnymi przedsiębiorcami.

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Stobiecku Szlacheckim

Stobiecko Szlacheckie 24 a
97-561 Ładzice
tel. 44 - 6821039
email: stobiecko@poczta.onet.pl


Urząd Gminy Ładzice
ul. Wyzwolenia 36
97-561 Ładzice
tel. +48 044 68-408-20,
68-408-95
fax. +48 044 68-408-22
e-mail:
ladzice@ladzice.gminyrp.pl

Godziny otwarcia urzędu:
pon., śr., czw., pt.:
7.00-15.00
wt.: 7.00-17.00

Galerie foto
2009 © Gmina Ładzice