Folia rolnicza

Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Ładzice informuje, że Gmina Ładzice zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Informacje o naborze – http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/
W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Ładzice zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag mogą składać informację o w/w odpadach w terminie do 22 listopada 2019 r. Wzory w/w informacji można pobrać w tut. urzędzie pokój nr 22A.
W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Ładzice ustali zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ładzice, pokój nr 22A w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel. 44 684 08 20 wew.14.

Wyświetlono: 258

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry