Chodnik w Radziechowicach Pierwszych

Kolejny odcinek chodnika w Radziechowicach Pierwszych

W miejscowości Radziechowice Pierwsze, przy drodze powiatowej, powstał kolejny odcinek chodnika o długości ok. 370 mb. Pomimo faktu, iż jest to droga powiatowa i obowiązkiem Powiatu jest budowa chodnika, to jak co roku Gmina Ładzice podpisuje porozumienie z Powiatem, na mocy którego Powiat dostarcza kostkę, krawężniki i obrzeża, natomiast po stronie Gminy są pozostałe materiały i robocizna. Dzięki takiej sytuacji w następnym roku inwestycja polegająca na budowie chodnika w Radziechowicach Pierwszych powinna zostać ostatecznie zakończona. 

Wyświetlono: 234

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry