Komunikat

Nadanie nazw ulic w miejscowościach Radziechowice Pierwsze, Radziechowice Drugie i Brodowe

Zawiadamia się właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości w miejscowościach: Radziechowice Pierwsze, Radziechowice Drugie i Brodowe, że UCHWAŁĄ NR XVIII/90/19 z dnia 10 października 2019 roku Rada Gminy Ładzice nadała nazwy ulic w/w miejscowościom w następujący sposób:

1. Radziechowice Pierwsze:

• ul. Wspólna (ulica stanowiąca odcinek drogi powiatowej nr 1921E od skrzyżowania z drogą gminną nr 112358E do granicy obrębu ewidencyjnego Wola Jedlińska).

2. Radziechowice Drugie:
ul. Szkolna (ulica stanowiąca odcinek drogi powiatowej nr 1921E od skrzyżowania z drogą gminną nr 112358E do skrzyżowania z drogą gminną nr 112353E),
ul. Królewska (ulica stanowiąca odcinek drogi powiatowej nr 1921E od skrzyżowania z drogą gminną nr 112353E do granicy obrębu ewidencyjnego Ładzice),
ul. Św. Rozalii (ulica stanowiąca odcinek drogi gminnej nr 112353E od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1921E do cmentarza),
ul. Sportowa (ulica stanowiąca odcinek drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 1294/1 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1921E do oczyszczalni ścieków),
ul. Spacerowa (ulica stanowiąca odcinek drogi gminnej nr 112358E od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1921E).

3. Brodowe:
ul. Wrzosowa (ulica stanowiąca odcinek drogi gminnej nr 112353E od skrzyżowania z drogą krajową nr 1 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną na działce nr ewid. 1443 oraz odcinek drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 1443 odcinek od skrzyżowania j.w. do granicy Gminy Radomsko),
ul. Akacjowa (ulica stanowiąca odcinek drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 1547/5 od skrzyżowania z drogą gminną nr 112353E do drogi krajowej nr 1).

Uchwała w powyższej sprawie weszła w życie dnia 15 listopada 2019 roku, co oznacza, że z tym dniem należy posługiwać się nowym nazewnictwem adresu zamieszkania.

W najbliższym czasie każdy właściciel i współwłaściciel nieruchomości (wg ewidencji gruntów) otrzyma pisemne, szczegółowe informacje o nadaniu nazw ulic i numerów porządkowych.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwego nowego adresu podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

Wyświetlono: 480

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry