Przygotuj obiekty budowlane do okresu zimowego

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Ładzice w ramach prewencji przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego. Przygotowanie to powinno polegać na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych w tym: instalacji przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych oraz ocenie sprawności instalacji elektrycznych, grzewczych oraz instalacji gazowej. Ponadto należy zapobiegać przeciążeniom konstrukcji dachowych zalegającym na nich śniegiem.

                                                                                                              WÓJT
                                                                                                 mgr inż. Krzysztof Ciupiński

Wyświetlono: 209

Drukuj Facebook

Zobacz również

Powrót do góry