Nabór wniosków na demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Ładzice

Wójt Gminy Ładzice ogłasza nabór wniosków na demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Ładzice, w dniach:

24.03.2020 r. - 20.04.2020 r.


Wzór wniosku wraz z informacją RODO dostępny jest:

    •  na stronie: www.bip.ladzice.pl (zakładka  „druki do pobrania”),
    •  w Urzędzie Gminy Ładzice na  parterze budynku przy drzwiach wejściowych (obok skrzynek podawczych).

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem (COVID-19) nie ma możliwości złożenia wniosku osobiście w Urzędzie Gminy w pokoju 22A.

W/w wnioski należy składać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice  lub wrzucać do skrzynek podawczych znajdujących się w Urzędzie Gminy Ładzice na paterze przy drzwiach wejściowych.

Przed złożeniem wniosku należy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem UG dostępnym pod numerem tel.
44 6840822 w. 14 , w celu ustalenia prawidłowej  ilości wyrobów  zawierających azbest przeznaczonych  do  usunięcia.

Wniosek wraz z informacją RODO powinna złożyć tylko i wyłącznie osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, przy czym winien on być opatrzony podpisem właściciela bądź wszystkich współwłaścicieli jeżeli tacy występują.

                                                                                                                                       Wójt


(-) mgr inż. Krzysztof Ciupiński

Wyświetlono: 250

Drukuj Facebook

Załączniki

Zobacz również

Powrót do góry